Menu
Your Cart

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Το www.climahellas.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου του Aντωνίου Φλεμοτόμου του Νικολάου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») (με το διακριτικό τίτλο  ‘’CLIMA HELLAS’’ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ΄΄, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 21, ΤΚ:18344, με ΑΦΜ:156679067, ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ, μέσω του οποίου θα διατίθενται ηλεκτρονικά προς πώληση κλιματιστικά μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες (ολόκληρο το σετ), Λέβητες αερίου και πετρελαίου, Αντλίες Θερμότητας, Διάφορα θερμαντικά σώματα, Αφυγραντήρες καθώς και διάφορα ανταλλακτικά εξαρτήματα όλων των ανωτέρω.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, συμβουλευτείτε τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η περιήγηση στο  www.climahellas.gr ή/και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του. Κάνοντας συνεπώς χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν.

2. Η Χρήση της Ιστοσελίδας μας

2.1.Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε: α) Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες, β) Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε, να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές και να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας σε αστικό και ποινικό επίπεδο, γ)  Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου).Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

2.2.O επισκέπτης του www.climahellas.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών του από επισκέπτη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. To κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά επισκέπτη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη για κάθε προκληθείσα ζημία.

2.3.Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε νόμιμα δεσμευτικές συμβάσεις. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι  έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε, δε, ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2.4.Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει), που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.

2.5.Για κάθε διαφορά τυχόν ανακύψει σε σχέση, ή επ’ ευκαιρία χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, αρμόδια προς επίλυσή της είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια των Αθηνών.

3. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

4.1.To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.climahellas.gr  (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία του Αντωνίου Φλεμοτόμου του Νικολάου και διατίθενται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.climahellas.gr αυστηρά για προσωπική τους χρήση και όχι για περαιτέρω διάδοση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλo ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια του Αντωνίου Φλεμοτόμου,  ή, κατόπιν υπόδειξής του, άδεια του δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

4.2.Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταπώληση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.climahellas.gr. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των αναφερόμενων στο παρόν.

4.3.Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων, καθώς και η επωνυμία του καταστήματός μας ή τρίτων εταιριών που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.climahellas.gr προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα μας/ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας.

5. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

5.1. To ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας  www.climahellas.gr  όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, το κατάστημα  δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώρησή τους.

6.  Περιορισμός Ευθύνης ως προς τη διάθεση των προσφερόμενων προιόντων

6.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.climahellas.gr  δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Περαιτέρω, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου της, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας www.climahellas.gr, των server της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

6.2. Στα πλαίσια αυτά, διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την εμφαινόμενη διαθεσιμότητα – δυνατότητα διάθεσης των πωλούμενων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προιόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε είδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Άμεσα Διαθέσιμο: Υπάρχει στο κατάστημα για άμεση παραλαβή/παράδοση.

Διαθέσιμο εντός 1-3 ημερών: αφορά προϊόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο κατάστημα αλλά υπάρχουν στην αποθήκη ή σε προμηθευτή και παραδίδονται στην Αττική ή σε μεταφορική εταιρεία ( για παραγγελίες εκτός Αττικής) ή παραλαμβάνονται από το κατάστημα σε 1-3 ημέρες.  

Διαθέσιμο Κατόπιν παραγγελίας: δεν είναι γνωστή η διαθεσιμότητα, πρέπει να γίνει εισαγωγή ή ειδική παραγγελία και ο χρόνος παράδοσης θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης

Προσωρινά εξαντλημένο: το προϊόν είναι εξαντλημένο από τον προμηθευτή και δεν γνωρίζουμε πότε και εάν θα είναι και πάλι διαθέσιμο

6.3.Διευκρινίζεται ότι τυχόν διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με τις ενδείξεις «Προσφορά», «Web ευκαιρία», «Έκπτωση» ή με παρόμοιες εκφράσεις), αποτελούν πάντοτε προσφορές περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ισχύουν μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1.Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν και να εξυπηρετούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουν ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της, τη διεύρυνση των προτιμήσεων των πελατών/επισκεπτών της και τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε διαμοιράζεται με κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες και Πελάτες του.

7.2.Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.climahellas.gr  και τη χρήση αυτών των δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

7.3.Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)», η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να αποστέλλετε σχετική δήλωση στο e-mail: info@climahellas.gr.

7.4.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

7.5.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: το ηλεκτρονικό κατάστημα www.climahellas.gr συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη – Χώρα, δηλαδή στοιχεία αποστολής-παράδοσης μίας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. 

7.6.Το κατάστημά μας κάνει χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους Πελάτες του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του Πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) την ενημέρωση του Πελάτη για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές (newsletters), εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές, (iv) ειδικές προσφορές της εταιρείας.

7.7.Τα ανωτέρω δεδομένα επεξεργαζόμαστε τηρώντας αυστηρά την εφαρμογή του άρθρου 7α παρ 1β ν. 2472/1997, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον Πελάτη και με κανένα τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή εκχωρηθούν σε τρίτους ουδεποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

7.8. για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή με την κοινοποίηση σε εμάς σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7.9.Με τον παρόν γνωστοποιείται επιπροσθέτως η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού, σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

7.10. Κατά τα λοιπά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών μας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

7.11. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών: το κατάστημά μας δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7.12. Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σε καμία άλλη περίπτωση το κατάστημα δε μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας.

8. CΟΟΚΙΕS: η ιστοσελίδα μας www.climahellas.gr χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, τα στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε τη χρήση τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στη mobile συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και να συλλέγουν δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αποθηκευμένα σε αυτούς αρχεία.

9.         Πολιτική παραγγελιών, παράδοσης, πληρωμής και αποστολής προιόντων

9.1.Για να αποκτήσετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μπορείτε:

Α)Να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, για να καταχωρήσετε παραγγελία, επιλέγετε από τον προϊοντικό κατάλογο ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών. Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας. Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

Β)Να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διέυθυνση  info@climahellas.gr ή στο τηλέφωνο 210-4836273-4, FAX:210-4836275 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 17:00) για να καταγράψουμε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και την παραγγελία σας. Οι κωδικοί των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα συμβάλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας της παραγγελίας σας.

9.2. Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης: Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς το κατάστημά μας αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π., με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής μας, ο πελάτης ενημερώνεται για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

9.3.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με σκοπό την άρτια εξυπηρέτησή σας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει επιλογές τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε. Αφού αποφασίσετε ποια διαδικασία πληρωμής σας ενδιαφέρει, επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας σας και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας εφόσον χρειάζονται. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που θα αποσταλούν εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το κατάστημα και συλλέγονται με πλήρη επιμέλεια και ασφάλεια και μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας, που παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, λαμβάνονται σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας.

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που διαθέτει το κατάστημά μας για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι παρακάτω:

α) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με στοιχεία: IBAN GR 44 0172 1390 0051 3909 4187 580 (Δικαιούχος: ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

β) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK  με στοιχεία: IBAN GR 0202 6005 50000 6402 0080 8722 (Δικαιούχος: ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

γ) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  με στοιχεία: IBAN GR 11 0110 1480 0000 1480 1082 513 (Δικαιούχος: ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

Η παραγγελία αποστέλλεται μόλις ενημερωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός μας για την κατάθεση. Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός παραγγελίας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση. Για τη ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας παρακαλώ όπως αποστείλετε μέσω email στο info@climahellas.gr το καταθετήριο της Τράπεζας.

δ)         Με πιστωτική, προπληρωμένη (prepaid) ή χρεωστική κάρτα (VISA, Mastercard, Maestro, Diners Club, American Express. Σημειωτέον ότι οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε  Σύμβαση μαζί σας.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς.

ε) Με αντικαταβολή, χωρίς επιπλέον χρέωση, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται ταυτόχρονα με την παραλαβή της, αποκλειστικά σε συνεργάτες/υπαλλήλους της εταιρείας μας και όχι σε εξωτερικούς συνεργάτες ή διανομείς.

Συναλλαγές πάνω από 500,00€ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής.

9.4. Εξοδα αποστολής της παραγγελίας σας: Η παράδοση των επιλεγμένων προϊόντων σας γίνεται από συνεργαζόμενη με εμάς εταιρία μεταφορών στο χώρο που μας έχετε υποδείξει.

Για παραγγελίες εντός της περιφέρειας Αττικής ποσού υψηλότερου των 300 ευρώ, τα μεταφορικά παρέχονται δωρεάν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, στις ακόλουθες περιοχές: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΑΦΝΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΛΙΟΝ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΠΑΠΑΓΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ.

Για παραγγελίες κάτω των 300€ ελάχιστη χρέωση 6€ επιβαρύνει τον πελάτη. Το ωράριο παραδόσεων είναι 8.30 με 4.30 Δευτέρα με Παρασκευή.

Αν δεν υπάρχει ασανσέρ ή αν η χωρητικότητά του δεν επαρκεί για τη μεταφορά, οι παραδόσεις γίνονται επί του πεζοδρομίου.

Τα εμπορεύματα κάτω από 2 κιλά παραδίδονται σε εταιρία μεταφορών με ελάχιστη χρέωση 3 ευρώ. Τα κόμιστρα επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Ογκώδη η βαριά αντικείμενα π.χ (λέβητας πετρελαίου) μεταφέρονται με συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρία η γερανό, εντός και εκτός αττικής με έξτρα κόστος κατόπιν συνεννόησης και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για παραδόσεις εκτός Αθηνών τα προϊόντα αποστέλλονται με χρέωση του πελάτη σε πρακτορείο ή Courier της επιλογής του σε συνεννόηση με το κατάστημά μας.

9.5. Μετάθεση κινδύνου: Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα. Για την ανάθεση της μεταφοράς σε συνεργαζόμενο μεταφορέα καθώς και για το σχετικό κόστος θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο

9.6. Παραλαβή από το κατάστημα (Collect @ store):  το κατάστημά μας παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από το φυσικό μας κατάστημα, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο κατάστημα, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα, που θα έχει ήδη επιλέξει.

9.7. Το κατάστημά μας και οι συνεργάτες μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκυρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει με βάσει το ως άνω χρονοδιαγράμμα. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό του. Ενδεικτικώς, το κατάστημα δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες του καταστήματός μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων το κατάστημά μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος.

9.8. H διεύθυνση που δηλώνει ο  χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να είναι πραγματική, έγκυρη και ακριβής. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την μη παράδοση ή την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων, σε περίπτωση λανθασμένης διεύθυνσης παράδοσής τους. Σε περίπτωση απουσίας από τη δηλωμένη διεύθυνση, ή τυχόν μεταβολής των στοιχείων της δηλωμένης διεύθυνσής του, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωσή μας, προκειμένου να γίνει η αποστολή στη σωστή διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβαρύνεται ο ίδιος με το επιπλέον κόστος μεταφοράς. ή το κόστος ατελέσφορης μεταφοράς.

9.9.H παραλαβή του αντικειμένου και η υπογραφή του αγοραστή στο έντυπο του μεταφορέα συνεπάγεται την αποδοχή της παραγγελίας από τον αγοραστή.

9.10.Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του προϊόντος από υπαιτιότητα της μεταφορικής εταιρίας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν υπέχει ευθύνη. Σε περίπτωση περαιτέρω υπαιτιότητας της μεταφορικής εταιρίας, από την οποία προέκυψε ελάττωμα του προϊόντος, διατηρείτε καθ’ όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται κατωτέρω για τα ελαττωματικά προϊόντα.

9.11. Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση, β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, γ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας

9.12. Υπηρεσία εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων από την εταιρεία μας: Μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον εκάστοτε αγοραστή, το κατάστημά μας δύναται να παρέχει και υπηρεσία εγκατάστασης κλιματιστικού από αδειούχο – πιστοποιημένο τεχνικό, υπάλληλο του καταστήματος ή συνεργάτη μας.

10. Ασφάλεια Πληρωμών: Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της εφαρμογής  ηλεκτρονικών πληρωμών ePOS Paycenter Redirection της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική σας κάρτα, ενώ δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου ή κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Περαιτέρω, δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

11.       Πολιτική ακυρώσεων, υπαναχώρησης και επιστροφών

11.1.    Ακύρωση παραγγελίας πρίν την παράδοση των προιόντων: Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή ή να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στο www.climahellas.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@climahellas.gr. To κατάστημά μας θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον Πελάτη με πίστωση της κάρτας/του τραπεζικού λογαριασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αγορά, μόνο εφόσον το αγορασθέν προϊόν/τα αγορασθέντα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφοράς (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφοράς, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

11.2.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η'/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (D.O.A):

11.2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα λόγω υπαιτιότητάς μας, ο αγοραστής – χρήστης του  ηλεκτρονικού μας καταστήματος δικαιούται να μην παραλάβει, αλλά να επιστρέψει άμεσα το ελαττωματικό προϊόν μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία το συνόδευαν, και με πλήρη τη συσκευασία του, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα/e-mail , ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με όμοιο ή και άλλο προϊόν της επιλογής του και αποστέλλοντας ταυτόχρονα φωτογραφία που αποδεικνύει το ελάττωμα ή τη φθορά στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, εντός 48 ωρών από την ώρα παραλαβής, προκειμένου να του αποσταλεί νέο προϊόν, σε αντικατάσταση του ελαττωματικού.

11.2.2. Ειδικά, δε, στην περίπτωση πώλησης φερόμενου ως ελαττωματικού κλιματιστικού μηχανήματος, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη είτε του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας (σε συνεννόηση με την εταιρεία μας) είτε τεχνικού του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να διαγνωσθεί εγγράφως ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

11.2.3. Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier και το κατάστημά μας θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς την Εταιρία όσο και με τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον αγοραστή.

11.2.4. Μετά, δε, την επιστροφή των προϊόντων, σε περίπτωση που το φερόμενο ως ελαττωματικό προιόν δεν έχει διαγνωσθεί ως τέτοιο από τεχνικό του καταστήματός μας, θα γίνεται συμπληρωματικός έλεγχος του ελαττώματος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το οποίο θα επικοινωνεί με τον αγοραστή για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε και ο οποίος θα συνοδεύεται από σχετική έγγραφη βεβαίωση τεχνικού.

11.2.5. Σε περίπτωση επιστροφής του ελαττωματικού προιόντος (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρεία μας, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης αποκρούει βάσει του νόμου την αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της εταιρείας μας.

11.2.6. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση του καταστήματός μας για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της εταιρείας μας (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της κάρτας τράπεζα ή ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας

11.3.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

11.3.1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (απόκτηση της φυσικής κατοχής) των προϊόντων. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση και, αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, συνοδευόμενο από το σχετικό εκδοθέν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παραστατικό πώλησης, από τα λοιπά έντυπα που τυχόν το συνοδεύουν και με τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφ’ όσον ο αγοραστής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, στο e-mail info@climahellas.gr.

11.3.2. Συνέπειες υπαναχώρησης: Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 15 μέρες από την προσήκουσα επιστροφή των προϊόντων.  Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται άτοκα με τον ίδιο μέσο, με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει την παραγγελία σας μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας, η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται απευθείας στους λογαριασμούς αυτούς. Διευκρινίζεται, δε, ότι στην περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη της (δηλαδή εσείς) και της Τράπεζας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας, καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής. Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας με διαφορετικό τρόπο (μετρητά, τραπεζικό έμβασμα, αντικαταβολή), η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται με πίστωση τραπεζικού σας λογαριασμού που θα μας υποδείξετε με αριθμό IBAN στο γραπτό αίτημά σας (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε δικαιούχος του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού). Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύψουν έξοδα εμβάσματος, σας επιβαρύνουν. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από το γραπτό αίτημά σας.

11.3.3. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με επιστροφή χρημάτων είτε με την έκδοση ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (εφόσον κάτι τέτοιο συμφωνηθεί αμοιβαία). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, εντός 3 μηνών το αργότερο.

11.3.4.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.

11.3.5.Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ότι η αξιοποίηση της εν λόγω νομοθετικής πρόνοιας αφορά στην εκ των υστέρων διαπίστωση ότι τα προϊόντα που παραγγείλατε μέσω διαδικτύου δεν ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας και δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε και όχι στην παροχή του δικαιώματος δοκιμαστικής ή προσωρινής χρήσης του προϊόντος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να αποκρούσει κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή το οποίο ασκείται κατά παράβαση του νόμου ή καταχρηστικώς και ιδίως αν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του καταναλωτή. Σημειωτέον επίσης ότι δεν δικαιούστε υπαναχώρηση (ακόμα και στην περίπτωση που συμβάλλεσθε ως καταναλωτής) στις περιπτώσεις που η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή των προϊόντων έχουν πραγματοποιηθεί στο φυσικό μας κατάστημα διότι στην περίπτωση αυτή η πώληση δεν θεωρείται από απόσταση.

11.3.6. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

11.3.7. Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,  επιστρέφεται με κίνδυνο και δαπάνες του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο λόγω της υπαναχώρησης ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη - αγοραστή καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). Ρητώς συμφωνείται, ήδη κατά το προσυμβατικό στάδιο προτού υποβληθεί η παραγγελία, ότι ο παρών όρος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση σύναψης της σύμβασης και δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής.

11.3.8. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, θεωρείται ότι αποδέχεστε πλήρως την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή των εμπορευμάτων που παραλάβατε.

11.4.Λοιποί όροι και προυποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προιόντων:

11.4.1. Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος: Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν/προϊόντα και δε μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος ή της παραγγελίας σας.

11.4.2. Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων: Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δε θα γίνεται δεκτή στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστρέφεται στον Πελάτη με δική του χρέωση. Γίνονται δεκτά μόνο προϊόντα που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία, η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Δεν πρέπει να έχουν ανοιχτεί, δοκιμαστεί, εγκατασταθεί, ή να έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή ή φθορά τόσο τα ίδια τα προϊόντα όσο και οι συσκευασίες (και επικολλημένες ταμπέλες) αυτών. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, το κατάστημά μας θα προβαίνει σε έλεγχο της κατάστασης αυτών. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, τόσο τα ίδια, όσο και τα υλικά συσκευασίας τους και οι ειδικές σημάνσεις τους.

11.4.3.Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα παραστατικά του, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

11.4.4.Eλλιπή, κατεστραμμένα, φθαρμένα, λερωμένα προιόντα, που αντικειμενικά θα αξιολογούνται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από τρίτο πρόσωπο – νέο αγοραστή, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη.

11.4.5.Εάν τηρηθούν οι ανωτέρω προυποθέσεις και όροι, το κατάστημά μας θα εγκρίνει την επιστροφή των προϊόντων και θα σας επιστραφεί η αξία των προϊόντων, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η ενημέρωση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας δικαιούται να μη δεχθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος.

11.5.Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως λ.χ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα, προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι, μετά την παράδοση, αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί ή/και αν έχετε προμηθευθεί από εμάς ψηφιακό περιεχόμενο μη παρεχόμενο σε υλικό φορέα και ξεκίνησε η εκτέλεση, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί. Αυτονόητο είναι επίσης ότι το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για κλιματιστικά μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί, άρα χρησιμοποιηθεί από τον αγοραστή ή για κλιματιστικά μηχανήματα ή και συστατικά αυτών, τα οποία έχουν αποσφραγισθεί από τη συσκευασία τους. Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει επίσης αυτονόητα στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα ή στην περίπτωση που τα προιόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό μας κατάστημα, καθώς στην περίπτωση αυτή η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

12.Δικαιώματα καταναλωτών - Ευθύνη - Ανωτέρα Βία:  Τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν. Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδίως δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

13. Εγγυήσεις – Service των πωλούμενων προιόντων:

13.1.Κάθε προϊόν συνοδεύεται από Εμπορική Εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία προσφέρεται απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο – εισαγωγέα των προιόντων, με δική του ευθύνη, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν Κέντρα Επισκευής (service centers) και σας καλύπτει επιπροσθέτως των νομίμων δικαιωμάτων σας. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις ανωτέρω παρεχόμενες από τους κατασκευαστές ή  τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) εγγυήσεις, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν παρέχει κατ΄ ουδένα τρόπο δική του εγγύηση ή επέκταση αυτής.

13.2. Η Clima Hellas δεν εκδίδει ούτε καλύπτει τις εγγυήσεις των προϊόντων. Αυτές καλύπτονται από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των επιμέρους πωλούμενων προιόντων υπάρχουν, ωστόσο, σε μορφή pdf στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προς ενημέρωση των αγοραστών του καταστήματός μας.

13.3. Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης. Το Service Center θα σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης (για τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος, τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης, πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης κλπ).

13.4.Κατά την επικοινωνία σας με το Service Center του εκάστοτε κατασκευαστή, συνίσταται να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος, τον σειριακό αριθμό του (συμβουλευτείτε σχετικά και τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν κάθε προϊόν) και το παραστατικό αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

13.5.Για την εξυπηρέτησή σας από τα Κέντρα Επισκευής των κατασκευαστών των πωλούμενων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προιόντων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ακόλουθα τηλέφωνα:  Carrier 8011119000, 2106796360, Midea/Fujitsu 8011189999, 2109697450, Mitsubishi/TCL 2105288832, 2105288833-4, Sonne Aktion 2102843376, Sani Hellas (Meaco, Nodo, Atlantic, Kullhaus) 2103236627, Helioakmi 2105595624-6.

13.6.Οι αποστολές από και προς τα επιμέρους κέντρα επισκευών γίνονται πάντοτε με δική σας επιμέλεια ως προς τη μεταφορά και με δικό σας κόστος, εκτός περιπτώσεων στις οποίες προβλέπεται ρητώς κάποια ειδική διαδικασία από τον κατασκευαστή.

13.7.Για κάθε επιπλέον πληροφορία που χρειάζεστε σχετικά με τις Εγγυήσεις των προϊόντων και τα εξουσιοδοτημένα Service Centers, μπορείτε επιπροσθέτως να επικοινωνείτε και με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματός μας, προκειμένου να σας παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και διευκρινίσεις. Στα πλαίσια αυτά, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να σας φέρει σε επικοινωνία τον πελάτη με τον εκάστοτε αντιπρόσωπο και να σας βοηθήσει σε ό,τι τυχόν χρειαστεί στο μέτρο του εφικτού, δεν φέρει, ωστόσο, καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο – κατασκευαστή ή σε περίπτωση που εκείνος, είτε ανυπαιτίως είτε για οποιοδήποτε λόγο που ανάγεται σε δική του υπαιτιότητα, δεν είναι σε θέση να παρέχει τη συνδρομή του (λχ σε περίπτωση που σταματήσει αιφνίδια τη λειτουργία του ή τα κέντρα επισκευών του, μεταφερθεί εκτός Ελλάδος, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο ανταλλακτικό ή ολόκληρο το προϊόν προς αντικατάσταση κλπ).

13.8.Η Clima Hellas δύναται, κατ εξαίρεση και μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής του εκάστοτε αντιπροσώπου - κατασκευαστή, να αντικαταστήσει ένα προϊόν, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προυποθέσεις και συγκεκριμένα: α) Την παράδοση του ελαττωματικού προϊόντος στην έδρα μας με δαπάνες του πελάτη, β) Την αποστολή στην έδρα μας του νέου προϊόντος από τον αντιπρόσωπο σε εμάς, εάν αυτό είναι διαθέσιμο, γ) Την παραλαβή του νέου προιόντος με δαπάνες του πελάτη.

13.9.Διευκρινίζεται ότι οι εγγυήσεις των εισαγωγέων/αντιπροσώπων καλύπτουν τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση εργασίες που τυχόν χρειαστούν για αντικατάσταση/επισκευή από τεχνικούς της εταιρείας μας ή συνεργαζόμενους με εμάς.

13.10.Σε περίπτωση μεταφοράς ενός ογκώδους προϊόντος για επισκευή ή αντικατάσταση εντός εγγύησης και συνεπώς ανάγκης για χρήση γερανού/αναβατορίου/φορτηγού μεταφορικής εταιρείας/ τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

13.11.Οι επιμέρους εγγυήσεις για τα κλιματιστικά και τους λέβητες ισχύει μόνο εάν η εγκατάσταση ή ο τρόπος λειτουργίας των προιόντων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή.

13.12.Σημειώνεται ότι τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα σας ως καταναλωτής.

13.13. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή, θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

13.14.Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση των προιόντων που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να ανατρέξετε και στη συσκευασία του κάθε προϊόντος, ενώ επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

14.ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Οι υπερ-συνδέσεις που τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο και οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, των οποίων το περιεχόμενο και την πολιτική δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτές τις υπερσυνδέσεις αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή και ευθύνη.

15.Πολιτική τιμών: Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

16.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε εναλλακτικά να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στα πλαίσια των συναλλαγών του μέσω του εν λόγω ιστοτόπου, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ για και από οποιαδήποτε αιτία.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του www.climahellas.gr στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση: Αποστείλετε email στο: info@climahellas.gr

Cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.